| DØGNSERVICE 30 74 63 67 | daniasikring@daniasikring.dk|

Elektroniske låse

Motorlås

Motorlåsløsninger fra Ruko kan anvendes til indvendig sikkerhedsaflåsning, udvendig skalsikring og til andre steder, hvor der er brug for elektromekanisk aflåsning med høj sikkerhed.

Vores motorlåse kan med fordel også anvendes sammen med adgangskontrolanlæg, tænd/sluk ure, tidsstyrede og fjernbetjente døre, brandalarmeringsanlæg og lignende. Motorlåse fra Ruko har altså et stort og bredt anvendelsesområde.

3-punktsmotorlåse

3-punktsmotorlås er en lås, hvor rigler trækkes ind i låsekassen med motor og automatisk låser med fjederpåvirkning af rigler og falle. Rigler er spærredelen i låsen og falle er den skrå spærredel i låsen, der går i indgreb med slutblikket i karmen og holder døren lukket. 3-punkts motorlåsen monteres med et halvt dørgreb indvendigt og kno/dørhank udvendigt. Den kan derfor altid åbnes fra indvendig side.

3-punkts motorlåse er egnet til at installere på metaldøre, aludøre samt træ/aludøre med rethedsgaranti. Låsene er godkendt til anvendelse i brandklassificerede døre iht. EN 1634:1 og i nødudgange iht. EN 179. Sammen med paniktrykstang PBE011 er 3 punkts motorlåse også godkendt til anvendelse i panikudgange iht. EN 1125 og kan også anvendes sammen med automatiske døråbnere.

Motorlåse 850C og 851C

Motorlåse 850C og 851C er ekstra sikre og særlig stærke låse fra Ruko og bruges derfor som natlåsning eller sikkerhedslåsning på døre, der har specielt høje sikkerhedskrav i virksomheder og institutioner. Til døre, der har høj åbningsfrekvens eller er daglåste, anbefales det at forsyne dem med magnetlås eller el-slutblik.

Motorlås EL874 og EL875

Motorlås EL874 og EL875 er registreret hos Forsikring & Pension i grade 5 og anvendes til nødudgangsdøre i virksomheder og institutioner, som kræver en høj sikkerhed på flugtveje. Riglen i låsen drives ved motorkraft og styres i forbindelse med ekstern impulsgiver (låst/ulåst). Ved en kort impuls er åbningstiden 2-15 sekunder, hvilket justeres i styreenheden. Ved konstant impuls er låsen ulåst. Det er muligt at tilslutte backup-kort til styreboksen således, at man kan bestemme om låsekassen skal låse eller låse op ved strømsvigt. Derudover kan motorlåsen udstyres med enkeltcylinder og vridergreb eller dobbeltcylinder.

Motorlåse 840C og 841C

Ruko Motorlåse 840C og 841C er, med deres nye hagerigel- og falleudformning, sikre, hurtige og stærke låse, der bruges som nataflåsning og sikkerhedsaflåsning på døre i virksomheder, der har høje sikkerhedskrav. Ligesom med motorlåse 850C og 851C gælder det, at døre med høj åbningsfrekvens eller som er dagslåste, bør forsynes med en magnetlås eller el-slutblik.  

Motorlås EL574 og El575

Motorlås EL574 og El575 fra Ruko er, ligesom Motorlås EL874 og EL875, registreret hos Forsikring & Pension i grade 5. Disse motorlåse anvendes til træ- og metaldøre i virksomheder, der kræver høj sikkerhed. El574 er en falle- og rigellås, hvor El575 kun er en rigellås.

Magnetlås

Magnetlåse fra Ruko er til virksomheder, der ønsker en lås med kort reaktionstid, der kan give et nemt og problemfrit flow i persontrafik. Vi tilbyder 3-punkts magnetlåse og lavenergi magnetlåsen EL580L, der kan bruges i forbindelse med adgangskontrolanlæg, brandalarmeringsanlæg mv.

3-punkts magnetlåse

Vores 3-punkts magnetlåse er godkendt til brug i brandklassificerede døre i henhold til EN 1634:1 og nødudgange i henhold til EN 179. I en 3-punkts magnetlås trækkes rigler ind i låsekassen med dørgreb og låser automatisk, mekanisk med fjedre. Låsene er egnede til metaldøre, aludøre og træ/aludøre med rethedsgaranti. EL466/EL566 modellen har delt dørgrebspind og det er altid muligt at åbne fra indvendig side med dørgreb. Den har derudover elektrisk kontrolleret dørgreb udvendigt. EL467/EL567 modellen har en gennemgående dørgrebspind og elektrisk kontrol på begge sider af døren.

Lavenergi magnetlås EL580L

Med Lavenergi magnetlåsen EL580L fra Ruko spares der på omkostningerne, da den har et væsentlig mindre strømforbrug end f.eks. en traditionel magnetlås.

Den passer til alle døre med udstemning til modullås og er velegnet til steder med meget persontrafik. Den er godkendt til brandøre i henhold til EN 14846 og kan anvendes på yderdøre samt nødudgangsdøre.

EL580L er en retvendt lås, hvilket vil sige, at det udvendige dørgreb er elektronisk kontrolleret og åbner, når der er strøm til og virker således ikke hvis strømmen afbrydes. Dørgrebet, der sidder indvendigt, kan dog altid åbne låsen.

Magnetlåsen EL580L er den eneste model på markedet, der kan anvendes på både trådløse installationer og kabelførte døre. Derudover kan den styres via et adgangskontrolsystem, timer, tastatur eller åbningsknap. Dvs. at man kan styre døråbningen elektronisk fra centralt hold eller man kan sætte en timer til automatisk at åbne døren i dagtimerne, hvor dørene resten af tiden er låste. Bliver der behov for at åbne døren manuelt, kan man gøre dette ved hjælp af et tastatur med kode eller en nøgle. EL580L fra Ruko spare altså ikke kun på omkostningerne, men giver også stor fleksibilitet. 

El-slutblik

En slutblik er den del af låsen, der er placeret i dørens karm som låsen låser fast i. En el-slutblik har en bevægelig flap, der er elektrisk styret og som giver mulig for, at døren kan åbnes uden, at fallen trækkes ind i låsekassen. Den er nem at montere og det er muligt at tilslutte trykknap eller adgangskontrol.  El-slutblik fra Ruko benyttes meget i døre til opgange, men er også velegnet i virksomheder og institutioner til dagsaflåsning. Til nataflåsning anbefales det at bruge godkendte låse. 

 

Garant Plus sikkerhedsniveau

Garant Plus Eksplosionstegning

Kend Plus nøglen på det særlige nøgledesign i kraftig kvalitet.